Böbrek kanserini teşhis etmek amacıyla damar yolundan contrast madde dediğimiz boyalı bir madde gönderilir. Böbrek bu maddeye tutunarak tümörün ebatı ve lokasyonu hakkında belirleyici bilgiler almamızı sağlar (kontraslı EMAR ve BT). Fakat böbrek içinde bulunan bir kitlenin masum ya da saldırgan olduğunun anlaşılması hiçbir görüntüleme tekniğiyle mümkün değildir. Bunun için cerrahi uygulanarak böbrekte bulunan her kitle dışarı çıkarılmalı, patalojik incelemeler yapılmadır. Pataloji sonucunda elde edilen veri tümör ile alakalı kesin teşhisin konmasında ışık tutar.

        Birçok böbrek kanseri ultrasonografi ve BT dediğimiz bilgisayar tomografisi kullanılarak tesadüfen anlaşılır. Tümörün çevresine ne kadar yayıldığını ve uzak metastazı bilgisi için MR ve BT yöntemleri yeterli olacaktır. MR; BT’ye kıyasla, kanserin ana toplardamar içinde ne kadar yayıldığını belirleme de daha iyi bir yardımcıdır.

        MR anjiyografi adı verilen yöntem ise böbrek içinde bulunan damarsal yapının anatomisini çok net bir şekilde gösterir. Böbrekte bulunan bazı tümörler bütünüyle böbrek içi dediğimiz bölgede gelişirler. Bu tümörlere uygulanan operasyon daha güçtür. Bu vakalarda MR anjiyografi uygulanarak tümörün bulunduğu konum belirlendiğinden, cerrahi sonucunda elde edilecek başarının oranı da artış gösterir.

        Operasyondan önce her hastaya akciğer filmi çekilmelidir. Bunun sebebi böbrek kanserinin en çok akciğere doğru metastaz yapmasıdır. PET adı verilen görüntüleme yöntemi böbrek kanseri teşhisinde herhangi bir rol oynamaz.

Böbrek Kanseri Teşhisinde Biyopsinin Yeri

        Böbrek kanseri tanısı için uygulanan biyopsi, hasta da bulunan kanseri atlama ihtimali olduğundan güvenilir bir kaynak değildir.

Böbrek Kanserinde Erken Teşhis

        Günümüzde; bir çok şikayetin tanısı için Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Magnetic Rezonans Görüntüleme (EMAR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Farklı bir şikayet neticesinde bu görüntüleme yöntemleri kullanılsa da, görüntüleme esnasında tüm karın içi organları gözükeceğinden, bu yöntemler sayesinde böbrek kanserleri çok büyümeden erken dönemde saptanabilmektedir. Böbrek kanserlerinin yüzde 70’i rastlantısal olarak erken dönemde fark edilmektedir.

        Parsiyel nefrektomi ameliyatı; kanserin erken teşhis edildiği durumlarda böbreğin bütün olarak değil de yalnızca kanserli bölgesinin çıkarılması operasyonudur. Yapılan çalışmalara göre böbrekte kalan dokunun sağlama alınması hastanın yaşam süresini uzatmaktadır. Bu sebepten parsiyel nefrektomi ameliyatı günümüzde daha çok kullanılır hale gelmiştir. Parsiyel nefrektomi zorlu ve tecrübe gerektiren bir ameliyattır çünkü kanserin büyüklüğüne ve böbrek içindeki lokasyonuna bağlıdır. Yapılan çalışmalarda; erken teşhislerde, 3 cm altında büyüklüğe sahip kitlelerin yüzde 25-30’unun sıçrama özelliğinin bulunmadığı görülmüştür.

Böbrek Kanserinde Tümör Büyüklüğü

        Böbrekte görülen tümörlerin büyüklüğü, tümörün saldırganlığı hakkında fikir verebilir. Eğer hastada saptanan tümör küçük boyutlara sahip ise saldırganlığının da az olduğu kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre 2 cm altında büyüklüğe sahip olan kitlelerin yüzde 30’u, 3 cm altında büyüklüğe sahip olan kitlelerin ise yüzde 20’si zararsız kitlelerdir. Böbrek kanserinin kesin teşhisinde görüntüleme yöntemleri ve biyopsi sınırlı önem taşımaktadır. Böbrek kanseri, diğer kanser tiplerine kıyasla en farklı karaktere sahip olan türdür. Aşırı anarşist hücre yapısı nedeniyle, tümörde bulunan küçük kitleler bile metastaz yapabilirler. Fakat bu çok sık rastlanmayan bir durumdur. Uzun bir yaşam sürme beklentisi olan her sağlıklı bireyin böbreğinde görülen kitlenin operasyonla dışarı çıkarılması gereklidir. Genel durumu iyi olmayan ve yapılacak cerrahi müdahaleyi iyi karşılayamayacak hastalarda görülen tümörlerin ise, görüntüleme yöntemleri periyodik bir şekilde kullanılarak büyüme hızlarının incelenmesi gerekir. Bu işleme aktif izlem adı verilir.

        Kullanılan görüntüleme yöntemleri, böbrekte bulunan tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu net bir şekilde ortaya çıkaramaz. Bu sebeple böbrekte saptanan her kitlenin operasyonla çıkarılması gerekmektedir.

Böbrek Kanseri hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.