Böbrek taşlarının büyük bir kısmı semptom göstermeden vücuttan idrar vasıtasıyla atılır. Belirti veren böbrek taşlarında ise ilk yakınma doğum sancısına benzer yoğun bir ağrı hissidir. İdrar akımı oluşan taş sebebiyle belli bir noktada tıkanarak kalır ve hastada şiddetli bir ağrı oluşturur. Hissedilen acı kramp şeklindedir. Taş hangi böbrekte oluştuysa o tarafta ağrı yaşanır. Ağrı, karın bölgesinin alt kısmında da kendini hissettirir. Hastada devamlı olarak kusma ve bulantı şikayetleri görülür. Üreter kanalında bulunan kaslar böbrek taşını mesaneye itmek amacıyla kasılarak hastaya ağrı vermektedir. Bu durumda hastanın idrarında kan görülebilir. Devamlı işeme ihtiyacı duyulur ve işeme esnasında ağrı duyulur. Hasta aynı zamanda ateş ve titreme semptomları da gösteriyorsa acilen deneyimli bir hekime gözükmelidir. Çünkü ateş ve titreme durumu böbreklerde oluşabilecek iltihabın göstergesidir.

Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer?

        Böbrekteki ve idrar yolundaki acı hissi sağ taraftan duyulduğunda, apandisit sorunu olduğu yanılgısına düşülebilir. İlk ve ivedilikle yapılması gereken hastanın duyduğu ağrının giderilmesidir. Böbrekte duyulan yoğun ağrı hayati tehdit oluşturmaz fakat hasta o an bunun farkında olmadığı için korku yaşamaktadır. Bulantılara ve kusmaya bağlı olarak sıvı kaybı yaşanmıştır. Acil müdahalede ilk olarak damar yolu açılmalı ve hastaya sıvı takviyesi yapılmalıdır. Bulantı ve ağrı şikayetlerini giderecek ilaçlar kullanılmalıdır.

        Ultrasonografi görüntüleme yöntemi kullanılarak idrar kanalında herhangi bir tıkanık olup olmadığı kontrol edilir. İdrar yolu iltihabının tetkik edilmesi için ise kan tahlili yapılmalıdır. Hastada iltihap veya idrar tıkanıklığı bulgusuna rastlanılmadıysa taşın düşmesi için kolaylaştırıcı bir tedavi yöntemi kullanılır. Genelde bu yöntemle 7-8 mm altında olan taşlar düşer. Fakat hastada idrar yolu iltihabı ve tıkanıklığı görülüyor ise acil olarak üst idrar yolundaki basıncın azaltılması gereklidir.

        Birinci aşamada hastanın damarına (IVD) veya adalesine (KETOROLAG) ağrı kesici verilir. Bulantı ve kusma şikayetinin giderilmesi için ise metoklopramit verilmelidir. Sonrasında taşın düşmesi ve ağrının giderilmesi için 5 veya 7 gün zarfında ağız yolu ile alınan tablet şeklindeki parasetamol veya ketorolaksın kullanılır. Gerekli durumlarda; böbrek ağrısının giderilmesi için idrar yapımını azaltmaya yarayan anti diüretik verilebilir. İdrar yolunda iltihaplanma bulgusuna rastlanmadıysa antibiyotik kullanımı gereksiz olacaktır.

Böbrek Taşı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.