Çocuk belirli bir yaştan sonra gündüz vakitlerinde kendi idrar kaçırma kontrolünü sağladıktan sonra eğer gece uyku sırasında istemsiz bir şekilde idrarını kaçırıyorsa, çocuklarda idrar kaçırmadan bahsedilir. Çocuklardaki gece idrar kaçırmaları 5 yaşına kadar normal karşılanabilir. Çocuklarda idrar kaçırmanın Primer ve Sekonder adı verilen iki türü vardır. Primer; çocuğun idrar kontrolünü hiç sağlayamadığı durumlardır. Seconder ise; çocuğun öncesinde 6 ay veya senelerce idrarını kontrol edebildiği fakat sonrasında idrarını tutma noktasında sorun yaşaması durumudur. Seconder dediğimiz durum psikolojik etkenlere bağlı olabilir. Yeni bir kardeş, eve gelen bir misafir veya çocuğun kıskançlık gösterebileceği olaylar neticesinde ortaya çıkabilir.

Çocuklar Kaç Yaşına Kadar İdrar Kaçırır?

        Tıp dilinde; 5 yaşın üzerindeki çocuklarda, uyku esnasında oluşan istem dışı idrar kaçırma durumuna Enüresiz Noktürna denir. 5 yaş altındaki çocuklarda mesane ve beyin kontrolü henüz tam sağlanmamış olduğundan; bu çocuklarda görülen idrar kaçırmaları normal kabul edilir. Yapılan çalışmalara göre, 5 yaş üzeri çocuklarda görülen gece idrar kaçırma oranının yüzde 15 olduğu tespit edilmiştir.

        Bu gece idrar kaçırmaların çoğunun ise monosemptomatik idrar kaçırmalar olduğu görülmüştür. Monosemptomatik idrar kaçırmalar; ek bir hastalık olmaksızın, idrar kaçırmanın tek sebebe bağlı olduğu durumlardır. Bu hastalarda gece idrar kaçırma durumu yaş ilerledikçe düzelir. 10 yaşındaki çocukların yüzde 5’inin gece idrar kaçırma problemi yaşadığı tespit edilmiştir. 15 yaşında ise idrar kaçırma oranının yüzde 1-2’ye indiği görülür.

        Yukarıda mono semptomatik idrar kaçırmalardan bahsettik. Diğer bir gece idrar kaçırma durumu ise, çoklu sebebe bağlı olan, Mono semptomatik olmayan (non-mono semptomatik) durumlardır. Non-mono semptomatik adını verdiğimiz gece idrar kaçırmalarında, idrar kaçırmaya ek olarak farklı hastalıklar da görülür. Bu durumda hastalar gündüz de idrar kontrolünü sağlayamaz ve idrar kaçırırlar. İdrar kaçırmanın bu türünün görüldüğü vakalarda ağrılı ve sık idrar yapma görülür. Bunun sebebi ise mesanenin dolması ve boşalması esnasında koordinasyon bozukluğu yaşamasıdır. Bu hastaların tedavileri daha komplekstir. Bu vakalarda titiz araştırmalar gereklidir.

Çocuklarda idrar kaçırma hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.