İdrar Nasıl Atılır?

        İdrar torbası denilen mesane, böbreklerde meydana gelen idrarı kendi içinde biriktirmekle görevlidir. Mesane içindeki idrarın miktarı belli bir seviyeye ulaştığında, mesane duvarında bulunan sinir uçları beyine işeme ihtiyacına dair sinyal gönderir. Beyin bu sinyali aldıktan sonra çevre de idrarın vücuttan atılması için uygun bir ortam bulunuyorsa mesane kasları kasılır. İdrarın kontrol edilmesini sağlayan, sfinkter adı verilen idrar tutucu mekanizmalar aynı esnada gevşer ve işeme gerçekleşir. Eğer işemeye elverişli bir ortam bulunmuyorsa beyin mesane kasına idrarın daha sonra atılması için uyarı verir. Bu uyarı sayesinde idrar kesesi içinde birikmiş olan idrarın seviyesinde artış yaşansa bile işeme ihtiyacı kaybolur.

        İdrar kanalında bulunan 2 tane sfinkter olarak adlandırdığımız idrar tutma mekanizması vardır. Bunlardan ilki otomatik kontrol sağlayarak idrar tutulmasını sağlar. Diğer ise istemli şekilde çalışır. İstediğimizde idrarımızı atma ve tutmamızı sağlar. Bazı nedenlerle yaşanan sorunlar bu mekanizmalarda bozulmaya yol açabilir. Bu da idrar kaçırmaya neden olur.

İdrar Kaçırma Sebepleri

  • Prostat kanseri ve prostatın basit büyümesi ameliyatları sonrasında komplikasyon olarak görülebilir.
  • Sfinkter dediğimiz idrarı tutmayı sağlayan 2 mekanizmada yaralanma ve hasar
  • Trafik kazalarına bağlı yaşanan travmalar
  • Yaşlılık sebebiyle sfinkterlerin gevşeme göstermesi
  • Beyin operasyonları, felçleri
  • Bağırsak ve mesane kanseri operasyonlarının komplikasyonu
  • Hassas mesane hastalığı
  • Omurilik kaynaklı hastalıklar

idrar kaçırmaya neden olan sebeplerdendir.

İdrar kaçırma Tipleri

- Stres tipi idrar kaçırma

Karın içinde var olan basıncı bir anda arttıran hapşırma, merdiven çıkılması, öksürme ve gülme gibi durumlar sonucunda görülen idrar kaçırma tipidir.

- Sıkışma tipi idrar kaçırma

İşeme ihtiyacı duyulduğunda tuvalete ulaşamadan yaşanan tipte ki idrar kaçırmalardır. Bu tip idrar kaçırmalarda idrar çok fazla birikmeden mesane kasılarak idrarı dışarı atmaktadır.

- Karışık tip idrar kaçırma

Sıkışma tipi ve stres tipi idrar kaçırma semptomlarının bir arada görüldüğü idrar kaçırma tipidir.

- Total idrar kaçırma (istemsiz şekilde devamlı kaçırma)

İki adet idrar kontrolü sağlayan mekanizmanın bütünüyle zedelendiği durumlarda hastalar idrarlarını tutamazlar. Bu tip idrar kaçırmalarda kontrol dışı olarak sürekli idrar kaçırılır.

Erkekte İdrar Kaçırma hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.