Gömük penis ameliyatı için penis başının altındaki cilde çevresel olarak kesi yapılır. Eğer hasta önceden sünnet olmuş ise, eski sünnet izi üzerinden kesi yapılır. Penis derisi aşağıya doğru tamamen sıyrılır. Bu sıyırma işlemi esnasında penis sinirlerinin ve damarlarının zarar görmemesine, korunmasına dikkat edilmelidir. Penis derisi sıyrıldıktan sonra hatalı oluşmuş veya zayıf dokular kesilir ve çıkarılır. Ardından, penis dokuları yeniden düzenlenir ve şekil verilir. Pubis Kemiği üzerinde bulunan “Periost” (kemiğin üstündeki zar) özel dikişilerle tespit edilir. Tespit yapıldıktan sonra, doğumsal olarak anormal olan asıcı bağ yerine özel bir asıcı bağ yapılır. Ameliyat esnasında gerekli görüldüğü takdirde pubis bölgesinde bulunan fazla yağlar alınabilir.

        Sünnet hatasına bağlı gömük penis vakalarının ameliyatlarında penisi sarmak için gerekli olan doku eksiktir. Sünnet sebebiyle doku eksikliği bulunan vakaların mutlaka tecrübeli çocuk ürologları tarafından ameliyat edilmesi gereklidir. Bu vakaların ameliyatında vücudun bazı kılsız bölgelerinden “Grafti” (yama) alınması gerekebilir. Bu alınan dokular eksik olan dokuların tamamlanmasında kullanılır. Fazla birikmiş yağ dokuları da ameliyat esnasında çıkartılır. Penis tutucu bağı zayıf veya gelişmemiş vakalarda, penis özel dikişlerle normal yerine sabitlenir.

Gömük penis ameliyatı sonrası iz kalır mı?

        Ameliyatta eski sünnet izi kullanıldığından iz kalmaz. Önceden sünnet olmamış hastalarda ise sünnet izine benzer bir iz kalır. Gömük penis ameliyatı ile penisteki şekil bozukluğu düzelir. Hastalıktan kaynaklanan hijyen sorunları ve beraberinde getirdiği psikolojik sorunlar ortadan kalkar. Hastanın penisi normal büyüklüğüne getirilir.

Gömük penis hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.