Hidrosel ameliyatı yetişkin ve çocukta tamamen farklıdır. Makalemizde hem yetişkin hem de çocuk ameliyatı yöntemlerini detaylıca anlatmaktayız.

Yetişkin Hidroseli Ameliyatı

        Yetişkin bireylerdeki hidrosel hastalığının tedavisi için uygulanan operasyonlarda ki temel prensip “tunikavajinalis” adlı testisi saran ve çok fazla sıvı üreten zarın dışarı çıkartılmasıdır. Çocuk hidroseli operasyonlarında kasık kanalından kesi uygulanır ancak yetişkin hidroseli vakalarında skrotum dediğimiz testis torbası üzerinden kesi uygulanmaktadır. Testis torbasına yapılan 4-5 cm civarındaki kesi ile tunikavajinalis zarına ulaşılır. Tunikavajinalis zarına ulaşıldıktan sonra zarın içinde bulunan fazla miktardaki sıvı alınır. Zarın içindeki sıvının boşaltılmasının akabinde testis dış yöne doğru itilir ve tunikavajinalis zarı olabildiğince çıkartılır. Bu ameliyat yöntemine standart hidrosel ameliyatı adı verilmektedir. Standart yöntemde uygulanan kesinin boyutları büyük olduğundan ve hastanın testisi dış yöne doğrultulduğundan operasyon sonrasında testislerde şişlik görülür. Ameliyat yaraları uzun süreden sonra iyileşme gösterir. Standart hidrosel ameliyatı genellikle hastalarda travmaya neden olur. Operasyon sonrasında sıkıntılı süreçler yaşatabilir. Bizim geliştirdiğimiz ve Dünya Tıp Literatürü’ne giren ONOL (Outpatient Novel Out-Leaf) Yöntemi’nde ise hastada bu tip şikayetler yaşanmaz.

Hidrosel Ameliyatında ONOL Tekniği

        Prof. Dr. Yavuz Önol tarafından 2004 yılında geliştirilen, 2009 yılında Dünya Tıp Literatürü’ne girerek birçok bilimsel dergide yayınlanan ve uluslararası kongrelerde anlatılan ONOL Tekniği operasyonunda hastanın skrotum adı verilen testis torbasına 1-1,5 cm civarında ufak bir kesi uygulanarak tunikavajinalis zarına ulaşım sağlanır. Zar içinde fazla miktarda bulunan sıvı, enjektör yardımıyla tamamen boşaltılır. Tunikavajinalis tıpkı bir soğanın zarının sıyrılması gibi sıyrılır ve incelik gerektiren teknikle bütünüyle çıkartılır. Bu sayede hidrosel hastalığına sebebiyet veren zar bütünüyle ortadan kalkmış olur. ONOL Tekniğinin uygulandığı operasyon sayesinde hastalar aynı gün hastaneden taburcu olurlar. Operasyondan sonra hastalarda herhangi bir yakınmaya rastlanmamaktadır ve problem yaşanmamaktadır. Hidrosel hastalığının tedavisinde uygulanan operasyonların diğer tekniklerinde cilt kesisi 5-6 cm civarındayken ONOL tekniğinde yapılan kesi 1-1,5 cm boyutlarındadır. ONOL tekniği uygulanan ameliyatlarda hastanın testisleri testis torbasından dışarı çıkarılmaz ve bu sayede operasyon sonrasında hastanın yaşadığı travma minimuma indirgenir. ONOL tekniği uygulanan operasyonlardan alınan sonuçlar, diğer tekniklerden alınan sonuçlarla kıyaslandığında daha yüksek başarı göstermektedir.

Hidroselin Ameliyatsız Tedavisi

        Hidrosel hastalığı cerrahi müdahale uygulanmadan da tedavi edilebilir. Skrotum dediğimiz testis torbasına kesi uygulanmadan, testis sapını saran zarın içindeki sıvı enjektör yardımıyla tamamen boşaltılabilmektedir. Fakat bu işlemin dezavantajı tunikavajinalis zarı tamamen çıkarılmadığından sıvı salgılanmasının devam etmesidir. Bu nedenle yapılan bu işlem 6 ile 12 ay aralığında tekrar uygulanmalıdır. Zar içindeki sıvı birikiminin artmasının önlenmesi amacıyla testis zarları arasında bulunan boşluğa sıvı üretimi azaltıcı maddeler uygulanabilir. Ancak bu yöntem yoğun ağrılara neden olan bir yöntemdir ve ileri yaştaki hastalarda kullanılabilir. Uygulanan bu tedavi yöntemi hidrosel hastalığını tam anlamıyla sonlandıramaz.

Çocuk Hidroseli Ameliyatı

Çocuk Hidrosel Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?

        Çocuklarda görülen hidrosel hastalığı genellikle doğumdan 1-1,5 yıl sonra kendi kendine düzelme gösterir. Bu nedenle bebek doğduktan sonra ilk 1-1,5 yıl herhangi bir cerrahi müdahale de bulunulmamalıdır. Bebeğin kasık kanalı 1-2 mm’den fazla bir genişliğe sahipse, bağırsakta bulunan segmentlerde bu kanal üzerinden aşağı yöne kayarak testislere doğru iniş gösterebilir. Bu tip vakalarda çocuğun, hidrosele ek olarak kasık fıtığı rahatsızlığından da muzdarip olduğu çıkarımı yapılır. Bu durumda çocuk her an bağırsak düğümlenmesiyle karşılaşabilir. Bağırsak düğümlenmesi durumunda acil olarak cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Çocuk Hidrosel Ameliyatı

        Çocuk hidroseli ameliyatında hastanın kasık bölgesine 1,5 cm civarında kesi uygulanır. Kasık kanalında bulunan; karın boşluğu ile testis arasındaki bağlantı belirlenir ve bu bağlantıya son verilir. Kolay görünen bu operasyon aslında son derece incelik gerektiren bir operasyondur. Çünkü operasyonun uygulandığı alanda testislerde oluşan spermi taşıyan “Vas Deferens” adı verilen, kıl inceliğinde bir kanal bulunmaktadır. Testislerde oluşan spermleri erkeklik organının arka kısmına nakleden bu kanalın kesin olarak hasar görmemesi gerekir. Kanala hasar görmesi durumunda hastanın sperm ulaşımı da zarar görür ve kısırlık ihtimali ortaya çıkar. Yetişkin bireylerde görülen kısırlık belli oranda erken yaşta geçirilen başarısız hidrosel operasyonlarından kaynaklanmaktadır.

        Prensipte kolay görünen hidrosel operasyonunda, hidrosel probleminin giderilmesinin yanı sıra, testislerde oluşan spermin penise taşınmasını sağlayan “Vas Deferens” kanalına herhangi bir hasar verilmemesi de büyük önem taşımaktadır.

Hidrosel hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.