İnmemiş Testisin İlaçla Tedavisi Mümkün Mü?

        İnmemiş testisin tedavisinde ilaç (horman) tedavisi kesinlikle kullanılmaz. Hastaya zararı vardır. Teşhiste yeri vardır. Hormon uygulaması ele gelmeyen testislerde uygulandığında testisin ele gelmesini sağlar. Teşhis bakımından yararlı olabilir. Ancak ameliyatsız bir şekilde testis indirilemez.

İnmemiş Testiste Standart Ameliyat (Orşiopeksi)

        Fizik muayene esnasında kasık bölgesinde ele gelen testisler basit inmemiş testislerdir. Bu testisler çok yukarıda değil hemen kasık kanalının ağzında takılmıştır. Basit inmemiş testisleri indirmek için standart ameliyat (orşiopeksi) yapılır. Standart ameliyatta (orşiopeksi) testisin damarı, çevresindeki yapışıklıklardan kurtulur. Testis etrafından serbestleştiği için testis torbasındaki yerine gelebilir. Testis torbasının altında bir yuva yapılır ve testis buraya konumlanır.

İnmemiş Testiste Fowler-Stephens Ameliyatı

        Karın içi inmemiş testisler daha yukarıda kalmış testislerdir. Daha yukarıda kalmış bu testislerin ameliyatları daha zordur. Karın içi inmemiş testis vakalarında 1 veya 2 aşamalı Fowler-Stephens ameliyat tekniği kullanılır. Tek aşamalı teknikte testisin ana damarı kesilir. 2 adet yedek damar testise bağlanır ve bu damarların testisi besleyeceği umulur. Bu tek aşamalı teknikte, testisin yeterli oranda beslenmediği ve buna bağlı olarak küçüldüğü görülmüştür. Başarı oranı kötüdür. İki aşamalı teknikte ise; ilk ameliyatta testisin ana damarı kesilir, testis torbalara indirilmez. Testisin yedek damarlarının, testis indirilmediği için, iyi besleneceği ve genişleyeceği düşünüldüğü için 6 ay beklenir. 6 ay sonra testis ikinci ameliyatla testis torbasına indirilir. Fowler-Stephens tekniğinin başarı oranı iyi değildir. Çünkü bu teknikte testisi besleyen ana damar kesilmektedir.

Damarsal Sapı Kesilmeden Testis İndirme Ameliyatı

        Bizim ve uluslararası güvenilir tıp çevrelerinin uyguladığı teknikte testisin ana damarı kesinlikle kesilmez. Çok yukarıda bulunan karın içi inmemiş testislerde dahi çeşitli teknikler kullanılacak testisin ana damarı etrafındaki yapışıklıklarından kurtarılarak serbestleştirilir. Bu sayede testisin torbalarına inmesi için mesafe kazanılır. (Radikal Proksimal Testiküler Damarsal Pedikül Diseksiyonu Ameliyatı)

        Bu teknikte tesis damarsal sapı yukarıya kadar etraf yapışıklıklarından sıyrılır ve serbestleştirilir. Serbestleştirilen damarsal sap vücudun kestirme bölgelerinden yararlanılarak testis torbasına kadar indirilir. Ve testis, testis torbasına sabitlenir. Öncelikle kasık bölgesinden yapılan 4 cm’lik bir cilt kesisi ile ameliyata başlanır. Karın içi boşluğuna girilir. İnmeyen testis görülür. Testis çevresindeki yapışıklıklardan kurtarılarak serbestleştirilir. Daha sonra testisin damarsal dokuları etraf yapışıklıklarından temizlenerek serbestleştirilir. Vasfeferans spermler taşıyan bir kanaldır. Bu kanala ameliyat esnasında özellikle dikkat edilmelidir. Zedelenme halinde kısırlığa sebebiyet verebilir. Özel doku ayıran aparatlarla testisin ana damarı en yukarıdaki bölgelere kadar etraf dokulardan temizlenir ve serbestleştirilir.

        Eğer testisin damarsal sapının serbestleşmesi yeterli değil ve damarsal sap için gerekli olan yeterli uzunluk sağlanamadıysa böbrek bölgesi yakınlarında 3 cm’lik diğer bir kesi yapılır. Burda amaç arkadan bir yaklaşımla da serbestleştirmeyi sağlamaktır. 2. kesiden sonra karşımıza karın duvarındaki adaleler çıkar. Bu kaslar kesilmez. Lifleri boyunca aralanır. Testisin damarsal sapa böbrek bölgesinde yapılan ikinci kesi ile ulaşılır. Damarsal sapa ulaşıldıktan sonra burda da etraf dokularından ayrılır ve serbestleştirilir. 2 kesiyle her tarafından serbestleşen testisin damar sal sapı artık yeterli uzunluktadır. Böylece testis, testis torbasına kadar uzayabilir. Testis, torbasına sabitlenir.

        Hasta ne kadar erken yaşta ameliyat edilirse ameliyat o kadar kolaydır. Çünkü hasta küçük olduğu için vücut uzaklıkları fazla değildir. Fakat ilerlemiş yaşlarda da bu ameliyatın başarı oranı çok yüksektir. Bu ameliyatta herhangi bir adale (kas) kesilip zarar görmediği için hasta konforu yüksektir. Bu ameliyat tekniğinin hastaya verdiği ameliyat travması çok azdır (minimal invaziv açık cerrahi). Hasta ameliyattan 1 gün sonra hastaneden taburcu edilir. 1 hafta sonra kontrol edilir. 1-2-6-12 aylık periyotlarda ultrasonografi ile operasyonun başarısına bakılır.

İnmemiş testis hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

İnmemiş Testis Ameliyatı Görselleri