İnmemiş testislerin indirilmesi 3 sebepten dolayı gereklidir.

İnmemiş Testislerde Kısırlık

        Testis torbasındaki sıcaklık, testislerin sperm üretebilmesi için vücut sıcaklığına göre 2-4 derece daha düşüktür. Testis yerine indirilmez ve yukarıda kalırsa bu sıcaklık sağlanamaz. Bu da sperm üretiminin fazla sıcaktan dolayı olumsuz etkileneceği anlamına gelir. Sperm üretiminin olmaması kısırlığa sebebiyet verir. Testisin testesteron hücreleri ise testisin yukarıda olmasına rağmen zarar görmez.

        Tek taraflı inmemiş testis hastalarında sperm sayısı normale göre düşüktür. Fakat gebe bırakma oranı 2 testisin de indiği insanlarla aynıdır. Dolayısıyla kısırlığa sebep olmaz. Testislerinin ikiside inmemiş olan hastalar da vaktinde müdehale ile testisler indirilmezse kısırlık görülür.

İnmemiş Testislerde Kanser Riski

        İnmemiş testislerde kanser görülme oranı normale göre daha yüksektir. Kanser riskinin önüne geçilmesi için inmemiş testisin erken yaşlarda indirilmesi önemlidir. Bu sayede kansere yakalanma ihtimaline karşı tedbir alınır. Tıbben genel görüş, 12 yaşından sonra inmemiş testis saptanan vakalarda inmemiş testisin çıkartılmasıdır. Testisi çıkarak kanser riskinin önüne geçmek amaçlanır. Biz daha farklı bir görüşü destekliyoruz. Inmemiş testis 12 yaşından sonra teşhis edilse bile, eğer çürümediyse, testis torbalarına indirilmelidir. Çünkü testis indirildiğinde erkeklik hormonu salgılamaya devam edecektir. Erkeklik hormonu salgılayan testisin çıkarılması fiziksel sorunun yanı sıra psikolojik sorunlara da neden olur. Bu tip vakalarda kanser riski düşüktür. Yine de her yıl periyodik olarak ultrasonografi ile hasta izlenir ve kanser riskine karşı kontrol altında tutulur. Periyodik kontrollerde olası bir kanser riski saptanırsa da testis çıkartılır.

        Testis kanseri sık rastlanılan bir kanser türü değildir. Testis kanseri erken teşhiste tamamıyla tedavi edilir. Testislerde büyüme, testis kanserinin belirtilerinden biridir. Bu belirti kolay farkedilir olduğu için erken teşhis konulabilir. Hemen tedavi edilirler. Fakat karın içi inmemiş testislerine kanser tanısı koymak mümkün değildir. Çünkü testis yukardadır ve gözükmez, kanser tanısı konulamaz. Kanser ilerleme gösterdikten sonra tanı konulabilir. Tedavisinde ise zorluk çekilebilir. Bu sebeple testisler mutlaka yerlerine indirilmelidir.

İnmemiş Testiste Testis Torsiyonu (Dönmesi)

        Testisler, testis torbasına inerken testis torbası tabanına sabitlenirler. Bu sabitlenme gubernekulum adı verilen bir bağ ile olur. İnmemiş testislerde testis yerine inmediği için torbalara sabitlenmez. Sabitlenmediği için de testis damarsal sapı kendi etrafında dönebilir. Bu dönme testisi kansız bırakır ve testis beslenemez. Testis ufalır ve fonksiyonunu kaybeder. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için testislerin mutlaka indirilmesi gerekmektedir.

İnmemiş testis hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.