İnmemiş Testis         Bebek henüz anne karnında gelişirken iken testis oluşumu karnın arka kısmında başlar. Daha sonra zamanla aşağıya inmeye başlar. Doğumdan önce ise testisler iyice aşağıya inerek kasık kanalını aşar ve testis torbasına yerleşir. Testisler vücudun yukarı bölümde oluştup testis torbasına indiği için testisin damarları ve sinirleri yukarıdan testis torbasına kadar uzanır. Testisin yukarıdan aşağıya doğru olan bu yolculuğunda bir noktada testis takılırsa testis torbalarına inmemiş olur. Dışarıdan muayenede testis, testis torbalarının içinde görünmez. Bu durum inmemiş testis olarak adlandırılır. Yeni doğmuş erkek bebeklerin yüzde 2’sinde testislerin henüz yerlerine inmeme durumu görülür. Prematüre bebeklerde ise testislerin skrotum içine inmemesi durumu daha yüksek oranda görülür. Doğumdan sonra 6-8 ay testis inmeye devam eder. Sekizinci aydan sonra testislerin inmemiş olma oranı yüzde 1’dir. Ailede inmemiş testis görülmüşse daha dikkatli olunması lazımdır. Çünkü genetik yatkınlık mevcuttur. İkiz bebeklerin 1’inde inmemiş testis hastalığı varsa diğer ikize dikkat edilmesi lazımdırdır. Yüzde 10 oranında kardeş ikizde inmemiş testis görülme ihtimali vardır.

        İnmemiş testis, sitemizde ayrı bir başlıkta detaylı bilgisini bulabileceğiniz kasık fıtığıyla beraber de görülebilir. İnmemiş testisler 6 ay - 1 yıl aralığında ameliyat edilip indirilmelidir. Çünkü inmemiş testis; kısırlık, testis kanseri veya testis torsiyonuna neden olabilir. İnmemiş testisler yüzde 80 oranında fizik muayenede teşhis edilir. Diğer yüzde 20’sinde fizik muayenede teşhis koyulamaz. İnmemiş testislerin yüzde 90 oranında tek taraflıdır. Yüzde 10 oranında ise her iki testiste de inmemiş testis vardır.

        Testisin ana damarı böbrek seviyesinde aorta denilen ana atardamara bağlıdır. Testis direk olarak bu ana atardamardan beslenir. Kasık bölgesinden ise iki adet yedek damar yardımıyla beslenir. İnmemiş testis ameliyatları çok özen isteyen ameliyatlardır. Çünkü hastalar yeni doğmuş veya küçük çocuklardır. Dokulara minyatürdür, dikkat edilmesi gereklidir. İnmemiş testis ameliyatlarının pediatrik ürologlar tarafından yapılması tavsiye edilir.

İnmemiş testis hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.