İnmemiş testis fizik muayene ile yüzde 80 oranında tespit edilir. Fizik muayene ile anlaşılmayan durumlarda ultrasonografi, tomografi, EMAR ve tanısal laparoskopi kullanılarakta teşhis konulabilir. Çocukların bünyesi radyasyona karşı hassas olduğu için Tomografi kullanımı mümkünse tercih edilmemelidir. EMAR anestezi gerektirdiği ve uzun zaman aldığı için kullanışlı değildir. İnmemiş testisler yüzde 15 oranında karın içi bölgesinde takılmıştır. Çok yukarda kalmış bu testisler için tanısal laparoskopi gereklidir. Çift taraflı inmemiş testisi bulunan hastalarda çift cinsiyet olma ihtimali vardır. Bunun kesin tanısı için hormon analizi, genetik araştırma ve tanısal laparoskopi yapılmalıdır.

        Testislerin fizik muayene esnasında ele gelmemesi durumunda, laparoskopi yapılır. Karın içine gönderilen özel kameralar ile testisin var olup olmadığına bakılır. Testis doğuştan hiç oluşmamış olabilir. Veya testisin damarlarının ucunda ufak bir testise rastlanır.

İnmemiş Testiste Laparoskopi

        İnmemiş testisler yüzde 88 oranında fizik muayene ve ultrasonografi vasıtasıyla teşhis edilir. Bu teşhis yöntemleriyle teşhis edilen testisler, testis torbasının hemen yukarısında kasık kanalı içinde sıkışmış haldedir. Çok yukarıda olmadıkları için testisler el ile hissedilir. Bu testisler standart inmemiş testis ameliyatı ile olması gereken yerlerine indirilir. İnmemiş testislerin yüzde 12’si ise daha yukarıda kalmıştır ve fizik muayene ile anlaşılmaz. Bu vakaların teşhisi için laparoskopiye ihtiyaç duyulur. Laparoskopik teşhiste bir delikten karın içine girilir. Ve karın içi kamera yardımıyla gözlenir. İnmemiş testisin yeri araştırılır. Laparoskopik teşhisin sonucunda hastaların yüzde 50’sinde testislerin olmadığı tespit edilir. İnmemiş testis vakalarının yüzde 6-7‘si çok yukarıda kalan karın içi inmemiş testislerdir. Bu hastalarda testis normal gelişimindedir ancak çok yukarıda takılmıştır. Testis ne kadar yukarıda kaldıysa ameliyatı o kadar zor ve risklidir. Bu tip vakalar mutlaka tecrübeli hekimler tarafından ameliyat edilmelidir.

Utangaç Testis (Retraktil Testis)

        3-7 yaş inmemiş testis olduğu düşünülen çocuklar muayene esnasında istemsiz bir refleks (kremaster refleksi) verebilir. Bu refleksin sonucunda testis yukarı kaçtığından testis torbasında ele gelmez. Yukarı kaçıp ele gelmeyen testis inmemiş testis sanılabilir. Testislerin yukarı kaçması normaldir çünkü testisler bu dönemde torbalar içinde hareket halindedirler. Bu tip vakalar kesinlikle ameliyat edilmemelidir. Sadece belirli periyotlarda, önlem olarak, çocukların muayene edilerek kontrol edilmesi gerekir. Gereksiz bir şekilde ameliyat olan vakalar az değildir. Bu testisler sadece utangaç oldukları için yukarı kaçarlar ancak zamanla aşağıya sabitlenirler.

Ele Gelmeyen Testis

İnmemiş testisin fizik muayenesinde testisler elle hissedilmeyebilir. Bunun farklı nedenleri vardır.

  • Birinci neden, muayene esnasında inmemiş testislerin yüzde 20’si el ile hissedilmez. Aslında bu testislerin de yüzde 40’ı kasıkta mevcuttur fakat şişmanlık gibi sebeplerden dolayı tespit edilemez. Tespit edilmesi için ultrasonografi gereklidir.

  • İkinci neden, muayene esnasında elle gelmeyen testisler yüzde 45 oranında hiç oluşmamıştır. Veya farklı sebeplerden dolayı testisler küçülmüştür. Bu konuda genel yargı; testisin anne karnındaki gelişimi sırasında kendi etrafında dolanarak damarlarını sıkıştırması ve damarlarından beslenemediği için çürümesidir. Testisin var olup olmadığı Laparoskopi tanısıyla veya cilde yapılan ufak bir kesiyle anlaşılır.

  • Üçüncü neden, yüzde 15 oranında muayenede ele gelmeyen testisin sebebi testislerin karın içinde takmasıdır kalmasıdır. Bu testisler böbrek bölgesinden testis torbasına kadar olan bir bölgede kalmıştır. Bu vakalar gerçek karın içi (intraabdominal) inmemiş testisler olarak isimlendirilirler. Çok yukarıda kalan bu testislerin indirilme ameliyatı çocuk ürolojisinin en kompleks ameliyatlarından biridir. Testis ne kadar yukarıda kalmış ise ameliyatı o kadar zordur.

İnmemiş testis hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.