İdrar kaçırma şikayeti olan hastaya, önceden başarısız bir operasyon geçirmemişse iyi bir sorgulama (anamnez) ile kolayca teşhis konulabilir. Teşhis konulduktan sonra idrar kaçırmanın tipi belirlenir. Doğru idrar kaçırma tipini belirlemek, doğru tedaviyi belirlemek için çok önemlidir. Aşırı aktif mesane kaynaklı idrar kaçırma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hastaya detaylı bir sorgulama yapılması durumunda birçok hasta ameliyata ihtiyaç duyulmadan ilaç tedavisiyle iyileşebilir. Hastanın sigara tüketimi, hangi türde (normal-sezaryen) ve kaç kez doğum yaptığı, diyabeti, şişmanlığı, genetik durumu, tükettiği ilaçlar ve diğer hastalıklarının bilgisi alınıp incelenmelidir. Bu bilgiler tedavinin planlanması bakımından çok önemlidir. İdrar kaçırma teşhisinde iyi bir anamnez yapılması durumunda sistoskopi veya ürodinami gibi ek incelemelere ihtiyaç duyulmaz.

        Öncesinde idrar kaçırma şikayetlerine bağlı olarak operasyon geçirmiş fakat başarı yakalanamamış ya da farklı sebeplerden jinekolojik ve cerrahi girişimler uygulanmış vakalarda ise daha detaylı bir sorgulama yapılmalıdır. Çünkü önceden yapılmış operasyonun vücuda verdiği hasar doğru şekilde tespit edilmelidir. Buna ek olarak tomografi, ürodinami, sistoskopi ve gerekli durumlarda dinamik EMAR kullanılabilir. Öncesinde gevşek sling (TOT-TVT) ameliyatı geçirmiş fakat iyi sonuç alınamamış hastalara labiyal ultrasonografi görüntülemesi ile tanı konulabilir. Önceki operasyonun işeme sistemine verdiği zarar net olarak anlaşılmalıdır. Ancak bu anlaşıldıktan sonra tedavi planlaması doğru bir şekilde yapılabilir.

İdrar kaçırma hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.