Kadında Üretra Darlığı Kapalı Ameliyat;

        Endoskopik bıçakla idrar kanalında oluşan darlık kesilir. Ameliyatta kullanılan teleskopik aracın ucunda bir bıçak vardır. Teleskopik aletin ışığı ile üretradaki darlık direk görülür ve boyuna 2 yönde kesi yapılır. Bu kesiler saat 3 ve 9 hizalarındadır. Üretra darlığının onarılması için yapılan kapalı ameliyatlarda bilinmesi gereken husus; operasyonun idrar tutucu mekanizmalara hasar vermesi ve bu hasara bağlı oluşacak idrar kaçırmalar oluşabilir. Bu işlem ile alakalı tecrübe sahibi olan merkezlerde bu müdahale başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Kadında Üretra Darlığı Açık Ameliyat;

        Kadınlarda görülen üretra darlığının onarılması için yapılan cerrahi müdahaleye üretroplasti adı verilir. Üretroplasti hassas bir işlem olduğundan deneyimli ellerde yapılmalıdır. Tecrübeli hekimlerce yapıldığı takdirde, üretra darlıklarının tedavisinde kesin sonuç vermektedir. Üretrada görülen darlık idrar kanalının çıkışında bulunuyorsa işlem daha basittir. Darlığın bulunduğu bölge tespit edilir. Darlık kesilerek çıkartılır. İdrar kanalının kesilmiş olan iki ucu dikilerek birleştirilir. İdrar çıkış deliğine yakın olan darlık, idrarı tutmaya yarayan mekanizmadan uzakta olduğundan herhangi bir probleme yol açmaz.

        Fakat üretradaki darlık daha uzunsa ve üst bölgede görülmüş ise uç uca dikilme işlemi yapılmaz. Bu vakalarda, üretradaki darlık boyuna kesilir ve arasına greft adı verilen yama eklenir. Eklenen bu yamalara bağlı olarak üretradaki darlıkta onarılmış olur. Üretra, sahip olması gereken genişliğe ulaşır. Bu teknikle kesin sonuç alınır. Eklenen yamalar vajinadan veya vajina yanında bulunan küçük dudaklardan alınabilir. Ağız içinden alınan mukozanın yama olarak kullanılması daha uygundur. Sanılanın aksine bu yamalar ağız içinde hiç bir probleme neden olmazlar. Bu dokular kendilerini hızlıca onarır. Hastalar ertesi gün ağız yoluyla gıdalarını alabilirler. Yamaların alınmasından sonra ağız içinde yara izi kalmaz ve ağrı hissedilmez. Ağız içi kendini 1 ya da 2 günde yeniler. Aynı noktadan, ihtiyaç duyulması durumunda birkaç ay sonra tekrar doku alınabilir. Bu yamalar kullanılarak yapılan ameliyatlar daha fazla teknik incelik isteyen ameliyatlardır. Ancak başarı oranı diğerleri ile kıyaslandığında çok daha fazladır. Biz tüm vakalarımızda ağız mukozası ağırlıklı olarak serbest yamaları üretra darlığı tedavisi için kullanmaktayız. Ameliyatlarda tam başarı sağlamaktayız.

        Serbest yamalar iki şekilde kullanılır. Üretranın üzerinden veya altından uygulanmaktadırlar. Operasyondan önce darlığın lokasyonu ve uzunluğu belirlenir. Belirlenen bu bölgeye küçük bir kesi yapılarak ulaşılır ve darlık kesilir. Kesilen darlık yerine ağızdan alınan mukoza yama olarak eklenir. Hastanın idrar kanalına sonda yerleştirilir. Eklenen dokunun kaynaması için 10 veya 15 gün beklenir. Sonrasında hasta normal işeme işlevine sahip olur. Yapılan kuzey veya güney tekniklerinin kendilerine has faydaları ve zararları vardır. Vajina hassas bir organdır. Hastanın cinsel fonksiyonuna zarar vermemek için büyük kesiler yapılmaması gerekir.

        Bizim uyguladığımız ameliyat tekniğinde üstten ya da attan fark etmeksizin vajina kesilmez. Vajinadan kesi yapılmadığı için hastanın cinsel fonksiyonları zarar görmez. Ağızdan alınan yama yerleştirilerek idrar kanalındaki darlık giderilir. Üretra olması gereken genişliğe ulaşır. Kullandığımız teknik sayesinde hastaların cinsel işlevlerine herhangi bir hasar verilmemektedir. İstemli sfinkter adı verilen idrar tutmaya yarayan mekanizma, idrar kanalının üzerindedir. Bu alanda yapılacak operasyon deneyim ve teknik incelik gerektirir. Sfinkterin zarar görmemesi gerekmektedir. Zarar gördüğü takdirde ameliyat sonrası idrar kaçırma problemleri görülebilir. Lup adını verdiğimiz büyüteçli gözlükler ameliyat esnasında ihtiyaç duyulursa sfinkteri hasara uğratmak için yardımcı olur. Klitoral doku yamayı destekler. Buna bağlı olarak işlemin başarı oranı artar. Klitoriste bulunan nörovaskülere dikkat edilmelidir. Özel büyüteçli gözlükler dokuların daha detaylı görünmesine yardımcı olurlar.

        Kısacası, idrar kanalındaki darlık, yeniden yapılandırma dediğimiz rekonstrüktif üroloji tekniklerinin kullanılmasına bağlı olarak giderilir. Hastaların şikayetleri son bulur ve üretra normal işlevine geri döner.

İdrar kanalı darlığı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Kadında Üretra Darlığı Ameliyatı Görselleri