idrar kanalı Nedir         Tıp dilinde idrar kanalına üretra adı verilir. Üretra, idrarı vücuttan dışarı atmaya yarayan 5-6 cm uzunluğunda bir kanaldır. Rahim organıyla bütünleşmiş vajina, 7,5-10 cm boyutlarında kadın cinsel birleşme organıdır. Kadınların idrar kanalları vajinanın üzerinde yer alır (resim 1 : Urethra). Üretra (idrar kanalı) 4 katmandan oluşur. Bu katmanlar içten dışa; mukoza, damarsal doku, longitüdünal kas dokusu ve sirküler kas dokusudur. İç tarafta bulunan kas tabakası mesane kaslarının devamını oluşturmaktadır. İdrar kanalında 2 adet sfinkter dediğimiz idrar tutucu mekanizma vardır. Bu mekanizmalar gevşeyerek ve sıkışarak idrarı tutma ve bırakma işlemini sağlar. Mesaneden gelen ince lifler distal üretra adı verilen üretranın çıkış noktasında birbiriyle birleşip kalınlaşarak halka şeklini alırlar. Ve gsfinkteri oluştururlar. Bu noktada oluşan doku üretranın idrar tutucu mekanizmalarından dış sfinkterdir. Bu idrar tutucu dış sfinkter, üretra boyunca uzanmış konumdadır.

üretra nedir         Dış sfinkterin en kalın noktası ise üretranın idrar çıkış deliğine yakın bir konumdadır. İç sfinkter dediğimiz idrar tutucu mekanizma ise idrar kanalı ve mesanenin birleştiği yerde bulunmaktadır. Özetle üretranın başına ve sonuna doğru 2 tane sfinkter (idrar tutucu mekanizma) vardır. Bu mekanizmaların birisi istemli olarak idrar tutmamızı sağlar. İdrarımızı tutmaya çalıştığımızda harekete geçirdiğimiz mekanızmadır. Diğeri ise istemsiz olarak idrar tutulmasını sağlar. Vucudun otomatik kontrollü olarak idrarı tutmasını sağlar. Çeşitli sebeplerle kadınlardaki idrar tutucu mekanizmalar işlevini kaybedebilir. İç ve dış sfinkterleri (internal and external sfinkter) görselde inceleyebilirsiniz.

İdrar kanalı darlığı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.