Mesane Kanseri Kapalı Ameliyat

        Transuretral Rezeksiyon (TUR - Mt): Mesane içine idrar yolu üzerinden sistoskop adlı alet kullanılarak girilir. Sistoskopun uç tarafında küçük bir tel halka bulunur. Mesane içindeki kanser dokusu bu elektrokoterle kazınır ve tümör temizlenir. Başlangıç ve ana tedavi olan bu yöntem yüksek elektrik enerjisiyle işlev göstermektedir.

Mesane Kanseri Açık Ameliyatı (Radikal Sistektomi)

        Radikal Sistektomi: Erkek hastalarda görülen mesane kanserinde, prostat ve meni keselerinin de mesaneyle birlikte çıkarılması operasyonudur. Kadında görülen mesane kanserinde ise mesanenin; rahim, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmının çıkarıldığı operasyon türüdür. İlerlemiş kanserlerde sadece mesanenin ve yanındaki organlarının çıkarılması yeterli değildir. Ana damarlar üzerine bulunan lenf düğümleri de kesinlikle yukarı kısma kadar çıkarılmalıdır. Lenf düğümlerine kanserin sıçraması hakkında hiçbir görüntüleme tekniği kesin sonuç vermez bu nedenle geride kanser hücresi bırakmamak adına mutlaka lenf düğümleri de çıkarılır. Lenf düğümlerinin çıkarılması önem taşıyan bir husustur. Eğer çıkarılmazlarsa geride kanserli doku bırakılmış olunabilir. Bu sayede kanserin bütünüyle yok edilmesi ve patolojik incelemelerle kanserin vücuttaki yayılımı detaylıca anlaşılır. Lenf düğümlerinin çıkarılması hasta için yaşamsal önem taşıyan bir konudur.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

        Standart Radikal Sistektomi operasyonunda hastanın göbek altındaki orta hattan bir kesi yapılır. Buradan karın içine girilir ve hasta kadın ise mesaneyle rahim, erkek ise mesane ile birlikte prostat ve meni keseleri çıkarılır. Aortanın çaprazladığı alanın 3-4 cm üstüne kadar lenf düğümleri çıkarılır.

        Radikal sistektomi operasyonunda mesane çıkarıldığı için yeni boşaltım sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu durumda 2 teknik kullanılabilir.

        İlk teknikte araya ince bağırsaktan alınan 15-20 cm boyutlarında bir parça eklenerek karın bölgesine ağızlaştırılır. Operasyon sırasında hastanın karın cildine idrar torbası yapıştırılır ve hasta hayatı boyunca bu torbaya idrarını boşaltır.

        İkinci teknikte ise ince veya kalın bağırsaktan 20-30 cm boyutlarında bir parça alınır. Alınan parça kesilir, önce 2’ye ardından 4’e katlanır. Bu şekilde hastaya bağırsaktan yeni bir mesane yapılır. Uygulanan bu yöntemle hastalar idrarlarını normal bir şekilde yapabilirler.

Yapay mesane ameliyatı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Biz radikal sistektomi ameliyatını nasıl yapıyoruz?

        Radikal sistektomi standart ameliyatı hastaları zorlayan bir operasyondur. Operasyon esnasında hastanın hayati organlarının bulunduğu karın içine ne kadar müdahale edilirse operasyon sonrasında ki iyileşme süreci o kadar uzun zaman ve zorlu bir hal alır. Ameliyatta komplikasyon meydana gelmesi ihtimali de yüksektir. Ek olarak, standart radikal sistektomi ameliyatında karın içinde idrar yollarının bağırsağa eklenmesine bağlı olarak operasyonun akabinde idrar da görülebilecek sızıntı da önemli organların bulunduğu karın içinde olur. Dolayısıyla operasyon sonrasında hastada komplikasyon görülme ihtimali çok artış gösterir. Normal şartlarda insanların mesanesi karın zarı dışında bulunur. Standart radikal sistektomi ameliyatında bu durumun tersi bir yöntem uygulanmaktadır.

        Biz, uyguladığımız Radikal Sistektomi operasyonunda hasta erkek ise karın içine girmeden mesane, prostat ve lenf düğümlerini çıkarıyoruz. Kadın hastalarda ise yine karın içine girmeden aynı işlemleri uyguluyoruz. Tekniğimizde, hastaların göbek altında ki orta hattan 7-8 cm civarında bir kesi yaparak karın zarına girmeden mesaneye ulaşıyoruz. Erkek hastalarda prostat bölgesinden başlayıp, yukarıya doğru prostat, meni keseleri ve mesaneyi tümüyle serbestleştirip çıkarıyoruz. Kadın hastalarda da aynı yolu izleyerek işlemi karın zarı dışından uyguluyoruz. Buna ek olarak her iki tarafta bulunan büyük damarların üzerindeki lenf düğümlerini de karın zarı dışından temizliyoruz. İçinde hayati organları barındıran karın zarına gereksiz müdahalelerde bulunmadığımızdan hastanın operasyon sonrasında iyileşme süresi kısalmakta ve komplikasyon görülme ihtimale azalmaktadır. Kadın hastalarda uygulanan standart radikal sistektomi operasyonunda mesane; yumurtalıklar, fallop tüpleri, rahim, vajen ön duvarının bir kısmı ve lenf düğümleriyle birlikte çıkartılmaktadır. Mesanedeki kanser, mesane tabanında bulunuyor ve aşırı anarşist yapıda ise hastanın bahsedilen bütün organları çıkartılmalıdır.

        Fakat yapılan çalışmalara göre, kadın hastaların mesane kanserinde rahimin, yumurtalıkların ve fallop tüplerinin alınmadığı vakalar yüzde 3 ile yüzde 10 oranlarındadır. Yani tıp çevreleri; mesane kanserindeki tümörler ve mesanenin diğer kısımlarında bulunan kanserler tabanda değilse ve aşırı anarşist yapıda değilse, rahim ve yumurtalığın çıkarılmasının gereksiz bir işlem olduğunu düşünmektedirler. Buna bağlı olarak kadın hastaların cinsel organları korunur ve yaşam standartlarında bir düşüşe neden olmaz. Aynı zamanda, hastanın rahminin alınmadığı vakalarda bağırsak kullanılarak yeni mesane yapılır ve hastanın idrarını doğal yolla yapabilmesine olanak tanınır.

Mesane Kanseri hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Mesane Kanseri Ameliyatı Görselleri