Mesane kanserinin tedavi edilmesinde açık ve kapalı operasyon, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi teknikleri kullanılır. Klasik hale gelmiş tedaviye standart tedavi adı verilir. Ancak standart tedavi yerine kullanılacak daha az komplikasyonlu tedavi yöntemleri de bulunmaktadır ve Clinical Trail adını alır. Clinical Trail önceden uygulanan tedavi metodlarına kıyasla daha başarılı sonuç alınan, tedavi teknikleri değerlendirilen ve eski yöntem yerine daha sağlıklı sonuçlar elde edilen yeni yöntemler ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardır.

        Mesane kanserinde uygulanacak tedaviyi hastanın yaşı ve genel sağlık durumu belirler. Aynı zamanda kanserin karsinoma insitu adı verilen yüzeydeki anarşist hücrelerden oluşan türde olması ve evresi de etkileyici faktörlerdendir.

        Tedaviyi belirleyen diğer etkenler ise; tümörün büyüklüğü, mesanenin kaç noktasında kanser görüldüğü ve hangi süreyle tekrar ettiğidir.

Mesane Kanseri Evrelerine Göre Tedavi

        Birinci evrede kapalı teknikle yüksek frekanslı elektrik akımı kullanılarak tümör tutunduğu yerden kazınır. Kanserin anarşist yapıda hücreden oluşmasına bağlı olarak kazınma işleminden 15 gün sonra mesane içine kemoterapi ya da BCG uygulanır. Yüzeysel ancak aşırı anarşist yapıda bulunan hücre tiplerine, kapalı operasyondan sonra 6 hafta boyunca haftada 1 kez olacak şekilde mesane içine BCG verilir. Daha sonra 3. , 6. , ve 12. aylarda yapılan sistoskopik kontroller neticesinde üç hafta süreyle haftada 1 olacak şekilde tekrar BCG verilir. Bazı çalışmalara göre bu tedavi yöntemi 3 yıl benzer şekilde uygulanmalıdır. Standart tedavi yöntemidir. Bu sayede kötü hücreli yüzeysel mesane kanserinin tekrar etmesi engellenmiş olur. BCG sonucunda yanıt alınamayan ve devamlı tekrarlayan birinci evre mesane kanserinde mesanenin çıkarılması gereklidir. Bunun içinde Radikal Sistektomi operasyonu uygulanmalıdır.

        2. evre ve 3. evre de tanı konmuş mesane kanserlerinin yüzde 30’u kanserin mesanedeki kas tabakasına yayıldığı vakalardır. Bu vakalarda uygulanması gereken ilk tedavi mesanenin, etrafındaki organlarla ve yayılma ihtimali olan lenf düğümleri ile birlikte çıkarılmasıdır. Bu operasyona radikal sistektomi adı verilir. Patolojik incelemelerden alınan sonuç göz önünde bulundurularak; kemoterapi uygulanmasına da ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca eksternal radyoterapi de gerekli olabilir. Standart uygulanan kemoterapiye ek olarak deneysel kemoterapi kombinasyonları da geliştirilmektedir.

        4. evredeki mesane kanseri tedavisinde ilk olarak kemoterapi verilir. Sonrasında radikal sistektomi operasyonu uygulanır. Veya hastanın durumu baz alınarak önce ameliyat sonra kemoterapi uygulanabilir. Gerekli olan hususlardan biri de radyoterapidir. Dördüncü evre mesane kanserlerinde yapılan radikal sistektomi ameliyatı kesin tedaviden ziyade hastanın yakınmalarını yok etmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılmaktadır. Dördüncü evre mesane kanseri; karaciğer, akciğer ve kemiklere yayılmış ise uygulanacak ilk tedavi kemoterapidir. Hastanın ağrı hissini ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini artırmak için eksternal radyasyon kullanılır. Dördüncü evre mesane kanseri için yeni ilaçlar geliştirilmektedir.

Mesane Kanseri hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.