Prostat Büyümesi Ameliyatı Ne Zaman Olunur?

        Cerrahi müdahale ile yapılan tedavilerde; prostatta görülen büyümenin, oranından ziyade hastada neden olduğu şikayetlerin dozu göz önünde bulundurularak operasyon kararlaştırılır. İdrar kanalı; prostatta görülen küçük bir büyümeye bağlı olarak bile tıkanabilir. Operasyona ihtiyaç vardır. Fakat bilakis; ileri büyüme gösteren prostat vakalarında idrar kanalında tıkanma görünmüyorsa ameliyat yapılmasına ihtiyaç kalmayabilir.

Prostat Büyümesi İlaç Tedavisi

        Önceden işeme kaynaklı tüm yakınmalar sadece prostatla ilişkilendirilirdi ve hastalara hemen cerrahi müdahale uygulanmaktaydı. Fakat günümüzde bu yakınmaların sadece prostat büyümesine bağlı olmayabileceği görülmüştür. Hasta yaş aldıkça eskiyen mesane düz adelesinin de bu yakınmalara neden olabileceği anlaşılmıştır. Ve hastalık “Alt Üriner Sistem İşeme Bozuklukları”, İngilizce; LUTS, “Lower Urinary Tract Semptom” adını almıştır. Önceden gerçekten ihtiyaç olmadan yapılan operasyonlar; idrar depolama ve boşaltma sisteminin daha net kavranması ve başarılı sonuç veren ilaçların ortaya çıkmasından dolayı sayı olarak azalmıştır. Bu ilaçlar yardımıyla hastaya, operasyon uygulanmadan daha kaliteli bir hayat sunulmaktadır. Hastalar bu mucizevi ilaçlar sayesinde normal işeme işlevlerine sahip olurlar. PDE5 inhibitörleri ikili etki sağlayarak hastaların idrar yapma sorunlarını tedavi ederken ereksiyon şikayetlerini de iyileştirerek kaliteli bir yaşam sağlar.

Prostat Büyümesi Ameliyatı

        Prostat kanseri için yapılan operasyonlar ile prostatta görülen basit büyümeler için yapılan operasyonlar birbirlerinden tümüyle farklıdır. Prostatın basit büyümesi için yapılan ameliyatlarda; kanserde olduğu gibi prostat bütünüyle çıkarılmaz, kabuğu bırakılmaktadır. Prostat kabuğunun içinde adenom adı verilen bölüm büyümektedir. Bu bölümde açık ameliyat veya kapalı ameliyat yöntemleri ile çıkartılmaktadır. Prostat kabuğu esnektir dolayısıyla içinde bulunan adenomun çıkarılmasının akabinde küçülür ve kanal şeklini alır. Bu sayede hastanın idrar kanalında ki bütünlüğüne zarar verilmez.

        Prostatın basit büyümelerinde uygulanan lazer veya transüretral rezeksiyon adı verilen kapalı ameliyat ne kadar ideal olsa da bu teknikle yapılan ameliyatlarda prostatta bulunan büyüyen doku bütünüyle çıkarılamaz. Operasyondan önce ve sonra yapılan PSA testleri; kapalı ameliyatlarda dokunun neredeyse yarısının çıkartılamadığını göstermektedir. Fakat basit büyümelerde yapılan açık operasyonlarda; kabuğu dışında prostat bütün olarak çıkartılabilmektedir. Açık ameliyatlarda daha fazla kanama görülür fakat prostatta görülen basit büyümenin oranı fazla ise ideal olan yöntem açık ameliyat yöntemidir.

Prostat Büyümesi, Prostat Kanserine Dönüşür Mü?

        Basit büyümeler için yapılan operasyonlar; hastada, ileride ortaya çıkabilecek prostat kanseri riskini kesinlikle etkilemez. Yani bu ameliyatlar prostat kanserinin meydana gelmesi ihtimalini ortadan kaldıramamaktadır. Prostat kanseri ve prostat büyümesi ayrı 2 konudur. Prostat kanserinin prostat kabuğundan oluşma ihtimali vardır. Basit prostat büyümesi operasyonlarında ise prostatın içi çıkarılır fakat kabuğu bırakılmaktadır. Bu nedenle hastalar prostat kanseri ihtimali ile alakalı bilgilendirilmelidir. Hastalar belli periyotlarla PSA testi yaptırmalı ve parmakla prostat muayenesi olmalıdırlar.

Prostat Büyümesi hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.