Testis torsiyonunun tespiti için detaylı bir sorgulama yapılması gerekir. Testisin torbasının içinde testisin etrafını saran bir zar vardır. Testisi saran bu zardaki torsiyon(dönme) aniden başlayan şiddetli ağrı ile hastayı gece uykusundan uyandırarak belirti verir. Testis torsiyonu durumunda testis torbasında ve kasıkta şişlik görülür. Yeni doğan bebeklerde ise testiste anormal bir kızarıklık ile kendini gösterir. Testisin darbe alması sonucu oluşan travma veya spor aktiviteleri sırasında ortaya çıkabilir. Bir sebebe bağlı olmadan da oluşum gösterebilir. 3 hastadan 1’inde bulantı ve kusma görülebilir. Bulantı ve kusma; testis torsiyonu teşhisi için önem taşıyan belirtilerdir. Testis torsiyonu ürolojinin acil müdahale gerektiren hastalıklarından biridir. Eğer acil müdahale edilmez ise testis kendi etrafında döndüğü için kansız kalır ve bu da testisin çürümesine sebebiyet verir. Belirtilerin erken fark edilip, doğru teşhis konulduğu durumlarda, testisteki dönme çevrilerek normal haline getirilir. Bu sayede testisin çürümesine bağlı olarak yaşanabilecek kısırlık gibi sorunların önüne geçilmiş olunur.

        Bu hastalıkta hekimin tecrübesi çok önemlidir. Çünkü belirtileri doğru tahlil edip hastalığa doğru teşhis konulduğu takdirde olası birçok zarar engellenmiş olur.

Testis Torsiyonu Neden Acil Tedavi edilmelidir?

        Testisin kendi etrafında 1 seferlik dönmesi 360 derecedir. 2 defa dönmesi ise 720 derecedir. Testisin tam dönmesine komplet torsiyon adı verilir. Çok sık olmamakla birlikte testiste, 90 derecelik çeyrek dönme ve 180 derecelik yarım dönme de (inkomplet torsiyon) görülebilir. Testisin arterleri ve damarları; testisin dönme miktarına göre tıkanma gösterebilir. Bu durumda testis atardamarlardan beslenemez. Kirli kanı taşımaya yarayan toplardamarlar da kanı taşıyamaz. Testis kangren olur ve bu kangren organı çürüterek siyah renge çevirir. Çürümeye başlar. Testis torsiyonuna acil müdahale çok önemlidir.

Testis torsiyonu hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.