Testis torsiyonun teşhisi için farklı bir puanlama sistemi kullanılır.

Testiste şişlik (2),

Testisin normale göre sert olması (2),

Kremaster refleksinin oluşmaması (1),

Hastada kusma ve bulantı (1),

Testisin yatay pozisyonda muayene edilmesi (1).

        Tecrübeli bir doktor bu puanlama neticesinde hastayı kuvvetli, orta, düşük risk olarak sınıflandırabilir. Bu puanlama sonucunda 5 ve 6 puana ulaşan hastalar yüksek risk kategorisindedirler. Bu hastalar görüntüleme yöntemleri beklenmeksizin hemen ameliyat ile müdahale edilir. Tetkiklerle vakit kaybedilirse testis dönme sonucu tamamen çürüyebilir. 3 puanın altında olan hastalara testis torsiyonu teşhisini kesinleştirmek için görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır.

Testis torsiyonunda ultrasonografi

        Testis torsiyonunda tecrübeli bir hekim yüzde 95 oranında fizik muayene ile teşhis koyabilir. Bazı durumda, kesin tanı konması için gereksiz incelemelerin yapıldığı süreçte vakit kaybı yaşanır ve bu kayıp testislerin zarar görüp ölmesine neden olur. Aciliyet olmadığı durumsa ise testisin ultrasonagrafi ile incelenmesinde fayda vardır. Bazen fizik muayenede testis porsiyonuyla alakalı düşük şüphe oluşur. Bu durumda Ultrasonografi aracığıyla testis damarlarını gösteren Doppler ve power color Doppler kullanılarak hastalığa teşhis konulur. Bu ultrason ile testisteki kan akımı izlenir. Böylece testis porsiyon olup olmadığı görünür. Görüntüleme esnasında testisteki kan akışının seyrekleştiği veya kan akışının hiç olmadığı görülebilir. Aynı zamanda testisin damarsal sapının tam mı yoksa kısmı döndüğü tespitinde yardımcı olur.

Testis torsiyonunda nükleer görüntüleme (Radyonüklit scan)

        Testis torsiyonunun çok yüksek şüphe taşımadığı ve aciliyet gerektirmediği durumlarda kullanılabilir.Testisteki kan akışını gösterdiği için testis torsiyonu dışı testis hastalıklarının ayrımı için Radyonuklit scan faydalı olabilir. Bu yöntem yüzde 90 ile 100 oranı arasında teşhis konmasında yardımcı olur.

Testis torsiyonu hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.