Üretra darlığı için yapılan tanıda esas prensip; darlığın konumunun, sayısının, boyunun ve derinliğinin saptanmasıdır. Buralardan edinilecek bilgiler neticesinde operasyon tekniğine karar verilir. Üretra darlığında yapılan en mühim test ise retrograd ve antegrad üretrografidir. Retrograd filmi çekilirken penis ucu kullanılarak üretra içine contrast yani boyalı madde gönderilir. Burada gönderilen boyalı madde ile bütün üretra görüntülenir ve içindeki darlıklar saptanır.

        Antegrad adlı film çekilirken ise hastanın mesanesi contrast madde ile doldurulur. Ardından hasta idrarını yaparken idrar kanalı görünür hale gelir. Böylece üretradaki darlığın konumu ve uzunluğu saptanır. Filmin çekilmesi esnasında hastadan değişik pozisyonlarda durması istenerek darlık daha net bir şekilde belirlenir.

        İki tetkiğinde aynı esnada uygulanması gerekir. Biz üretrada meydana gelen darlığın görüntüsünü elde etmek amacıyla üretrografiyi kendimiz uyguluyoruz ve yapıldığı sırada hazır bir şekilde bulunuyoruz. Çünkü darlığın uzunluğunun ve bölgesinin saptanması ameliyat planlaması için oldukça önemlidir.

        Üretra darlığının tanısında yapılan diğer mühim yöntem ise üretrosistoskopidir. Bu yöntemin uygulanması esnasında penis ucundan teleskopik bir aletle girilerek idrar kanalının içi kamera yardımıyla gözlemlenerek kaydedilir. Üroflometri adlı yöntemle idrarın akış hızı saptanır ve mesanede bulunan idrarın miktarı ölçülür. Bu yöntemde pelvisin EMAR görüntüleme ile gözlemlenmesine ve idrar kültürünün alınmasına da ihtiyaç duyulabilir. Yapılan tüm bu tetkiklerin esas amaçlanan; darlığın konumunun, sayısının ve derinliğinin saptanmasıdır. Cerrahın operasyondan önce bu verilere sahip olması gereklidir.

İdrar Kanalı Darlığı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.