Üretra nedir         İdrar kanalına üretra adı verilmektedir. Üretra; mesanede depolanan idrarın penis aracılığıyla dışarı atılmasını sağlar. Üretranın uzunluğu, bireyin penisinin büyüklüğüne değişkenlik göstermektedir. Fakat idrar kanalının uzunluğu ortalama 15-20 cm uzunluğundadır. Üretra, ön ve arka üretra olarak iki bölümden oluşur.
        Arka üretranın boyu 4-5 cm uzunluğundadır. Arka üretra 2 kısımda incelenmektedir. İçinden prostat geçen kanala prostatik üretra adı verilir. Vücutta idrar tutmayı sağlayan, sfinkter denilen iki adet mekanizma bulunmaktadır. Birinci sfinkter mesanenin alt kısmında, prostatın ise üstünde konumlanmıştır. İstemsiz olarak çalışmakta olan bu sfinkter otomatik olarak kapanır ve idrarın tutulmasını sağlar. Membranöz üretra adlı ikinci kısım ise 1-1,5 cm boyutlarındandır ve prostatın hemen altında bulunmaktadır. Bu bölüm en sıkışık ve esnek olmayan alandır. Çevresinde ikinci sfinkter bulunmaktadır. Bu idrar tutucu mekanizma ise hastanın istemli bir şekilde idrarını tutmasını sağlar. Membranöz Üretra’nın bulunduğu alan, pelvik taban dediğimiz apış arasının derinlerindedir. Dolayısıyla bu bölgede uygulanan operasyonlar ulaşım yönünden zorlu ameliyatlardır. Penisin sertleşmesini sağlayan sinir ve damarlara yakın bir konumdadır. İdrar tutucu mekanizmaların ikisinin de arka üretrada konumlanması ve ulaşımı itibariyle arka üretra darlığı için uygulanan operasyonlarda cerrahin deneyimi çok önemlidir. Ameliyatta edinilen başarısız sonuca bağlı olarak hasta da devamlı idrar kaçırma görülebilir.

        Ön üretra ise 3 bölümden oluşmaktadır. Bulber üretra adı verilen kısım üretranın en geniş alanıdır. 2-3 cm boyundadır ve Corpus Sponciozum adı verilen kalın damardan zengin olan bir süngersi tabaka tarafından sarmalanmıştır. Penil üretra ise 10-12 cm civarında, erkeklik organının altında görülen ve hissedilen kısımdır. Fossa Navikülaris dediğimiz bölüm ise, glans adı verilen penis başının içinde bulunur. 1 cm ebatlarındaki bu bölüm mea adlı idrar deliğine açılmaktadır.

İdrar Kanalı Darlığı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.