Yapay Sfinkter Ameliyatı Öncesi

        Yapay sfinkterin uygulanmasından sonra 4-8 hafta içinde sfinkter kullanılabilir. Çünkü sfinkterin yerleştirildiği alana adapte olması ve kendine yuva oluşturması gereklidir. Bu bilgi operasyon öncesinde hastaya iletilmelidir.

        Yapay sfinkter sentetik bir maddeden oluştuğundan iltihaplanmaya meyilli bir yapıdadır. Bu nedenle operasyon yapılan alanın steril olması çok mühimdir. Operasyondan önce hastaya antibiyotikler ve özel solüsyonlar verilir. Vücutta mikrobun en çok görüldüğü alan genital bölgedir. Genital bölge; operasyon esnasında, operasyonu uygulayan cerrah tarafından tıraşlanmalıdır. Operasyonda hijyene ekstra özen gösterilmelidir.

Yapay Sfinkter Ameliyatı

Yapay Sfinkter         Yapay sfinkter operasyonunda kesi için birkaç farklı bölge kullanılabilir. Perineal dediğimiz apış arasından uygulanan kesi kullanılabilir. Aynı zamanda erkeklik organı ile skrotum adı verilen testis torbasının birleşme noktasından da penosktrotal adı verilen kesi de yapılabilir. Biz uyguladığımız operasyonarda penosktrotal kesiyi kullanmayı tercih ediyoruz. Kadın hastalarda ise göbek altından, pubis kemiğinin üzerinden 5-6 cm boyutlarında bir yatay kesi uyguluyoruz. Perineal kesi yöntemi kullanırken ikinci bir kesiye gerek duyulabilir. Ancak bizim uyguladığımız teknikle farklı bir kesi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Operasyon tek kesi ile sürdürülür ve vücutta iz bırakmaz.

        Operasyonda ilk olarak idrar yoluna sonda takılır. İdrar yolunda bulunan bulberüretra adlı etli ve geniş bölgeye ulaşım sağlanır. Bulberüretrada 2 cm’lik alan serbestleştirilir. Çevresine idrar kanalını daraltmayacak bir ölçüm şeridi yerleştirilir. Ölçüm şeridi ile ideal üretra çapı hesaplanır ve yapay sfinkter halkasında bu ölçümler kullanılır. Çap hesaplandıktan sonra yapay sfinkter halkası takılır. Takılan yapay sfinkter çok dar ya da çok gevşek olmamalıdır. Mesanenin yan tarafına sfinkter deposu yerleştirilir. Skrotum dediğimiz testis torbası içinde pompanın yerleştirilmesi için bir yuva oluşturulur. Sktorumun içindeki bağlantı kanalları birleştirilir. Yapay sfinkter çok fazla teknik deneyim ve incelik gerektiren bir işlemdir. Enfeksiyon oluşmasının önüne geçilmesi için hijyen kurallarına çok fazla dikkat edilmelidir. Yapay sfinkterin yerleştirilmesinin ardından, düzeneğin ve bağlantıların doğru bir şekilde işlediğini teyit etmek amacıyla 3-4 defa test edilir. Operasyondan sonra 4-8 hafta içinde pompa şişirilerek sfinkterin kullanılması uygun değildir. Çünkü bu sürede sfinkterin iyice yerleşmiş olması ve halkanın idrar kanalıyla uyum sağlaması beklenir. Operasyondan 2 hafta sonra hasta kontrole çağırılır. 6-8 hafta sonra ise yapay sfinkter kullanılabilir hale gelir. Yapay sfinkterin işlevini görmesi için skrotuma yerleştirilen pompanın güçlü bir şekilde sıkılması yeterli olacaktır. Bu işlem bizzat cerrah tarafından hastaya birkaç defa yaptırılır ve hastanın mekanizmanın kullanımını öğrenmesi sağlanır.

Yapay Sfinkter hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.