Yapay Sfinkter         Doğuştan varolan idrar tutucu mekanizmaların bozulması durumunda yapay sfinkter uygulaması yapılır. Bu yapay mekanizma ile normalde bulunması gereken sfinkterlerin işlevi görülmüş olur. Hastalar idrar kontrollerini yapay sfinkter ile sağlayabilirler. Sfinkter; insan vücudunda idrarın tutulmasını sağlayan, kasılma ve gevşeme özelliği gösteren halka biçimindeki kas oluşumu demektir. AMS 800 adlı, American Medical System dediğimiz yapay sfinkter; dünyanın en gelişmiş sfinkteridir. Sfinkter üretimi dünya çapında yalnızca bir firma tarafından yapılmaktadır.

        İdrar tutucu mekanizma görevini üstlenen yapay sfinkter 3 bölümden oluşmaktadır. Yapay sfinkter; sfinkter deposu, idrar kanalına eklenen cuff dediğimiz bir halka ve hastanın sfinkterin açılıp kapanmasını rahatça kontrol edebildiği pompadan oluşur. Skrotum adı verilen testis torbasının içine bu pompa yerleştirilir. Hastanın idrarını atabilmesi için skrotumda bulunan bu pompayı sıkıp bırakması gerekmektedir. Sfinkter halkası içinde; idrar kanalını sıkıştırıp kapatan su birikintisi bulunmaktadır. Pompaya basılması ile buradaki su sfinkter deposuna geri giderek idrar kanalının gevşeyip açılmasını sağlar. Böylece hasta idrarını rahatlıkla yapabilir. Hasta işeme bittikten sonra yeniden pompaya basar ve idrar kanalı kapatılır. İdrar kanalına eklenecek halkanın çapı özel aletler ile ölçülür. Yapay sfinkter sistemi hidrolik mekaniği prensibi baz alınarak çalışmaktadır.

Yapay Sfinkter Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

        Yapay sfinkter operasyonu genellikle mesane sinirlerinin zedelenmesi dediğimiz nörojen mesane durumlarında yapılmaktadır. Nörojen mesane durumunda hastanın mesanesi depolama, boşaltma ve idrar tutma fonksiyonları yönünden zarar görmüştür. İdrar kanalında yaşanan zedelenmelere bağlı meydana gelen tam idrar kaçırmalarda uygulanmaktadır.

        Yapay sfinkter; prostat ameliyatının akabinde görülen tam idrar kaçırma durumlarında da uygulanmaktadır. Prostat kanseri veya basit prostat büyümelerinin tedavisi amacıyla yapılan ameliyatlarda her iki sfinkter de zedelenebilir. Böyle durumlarda hasta idrar kontrolünü sağlayamamakla birlikte devamlı olarak idrar kaçırma yaşamaktadır.

        Aynı zamanda pelvis kırıklarına bağlı olarak oluşan idrar kanalı kopmaları nedeniyle meydana gelen idrar kaçırmalarda da kullanılmaktadır. İdrar kanalına uygulanan operasyonlarda, araç içi ve dışında meydana gelen kazalarda, kapalı cerrahilerde ve pelvis kemiğinin kırılmasıyla beraber arka idrar yolunda meydana gelen kopmalarda her iki sfinkterde zarar görür.

        Erkek ve kadın hastalarda görülen idrar kaçırmalar büyük oranda farklı operasyon teknikleri ve bir takım ilaçlar ile rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Devamlı idrar kaçırma durumlarında; farklı tedavi yöntemlerinin denendiği ancak başarılı sonuç alınamadığı durumlarda yapay sfinkter ameliyatı son çare olarak uygulanmalıdır. Üretra dediğimiz idrar kanalı zarar görmüş, bölgesel yada tamamen daralmış ise ilk olarak darlığın giderilmesi için operasyon uygulanmalıdır. İdrar kanalında gerekli onarma işlemi yapıldıktan sonra yapay sfinkter operasyonu uygulanmalıdır.

Yapay Sfinkter hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.