Böbrek reflüsü tedavisi, derecelerine göre belirlenir. Düşük ve orta dereceli böbrek reflülerde; hastanın büyümesine bağlı olarak check-valve mekanizmasının gelişim göstericeği göz önünde bulundurularak bekle-gör denilen tedavi uygulanır. Bu tedavide ameliyat uygulanmaz. Derecesi yüksek olan böbrek reflülerinde ise ameliyat şarttır.

Böbrek Reflüsünde İlaç Tedavisi

        İdrar yolundaki enfeksiyonlara antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu tedavi ile enfeksiyonun böbreklere ulaşmaması sağlanır. Hasta belirli periyotlarda muayene edilir. Gerekli durumlarda sintigrafi çekilerek böbreklerin uğramış olabileceği zarara bakılır.

Böbrek Reflüsü Ameliyatı

        Vezikoüreteral reflü vakalarında 3 tip ameliyat yöntemi vardır. Bunlar; endoskopik cerrahi (kapalı yöntem), açık cerrahi ve robot yardımlı laparoskopik cerrahidir (kapalı yöntem).

        Bu ameliyatlardaki amaç check-valve mekanizmasını oluşturmaktır. Mesane ve üreter arasında bulunan bu mekanizma tekrar oluşturulduğu takdirde idrarın böbreklere geri kaçması engellenir.

Böbrek Reflüsü Açık Ameliyatı

        Açık ameliyatta amaç üreterek uzun bir tünel oluşturarak check - vale mekanizmasının işlevsel hale getirilmesidir. Çocuklarda yapılan cerrahi müdaheleler; hastanın dokuları hassas olduğu için bu alanda deneyim kazanmış pediatrik ürologlarca yapılmalıdır. Önce genel olarak yapılan standart ameliyattan daha sonra bizim uyguladığımız özel ameliyat tekniğinden detaylıca bahsedeceğiz.

        Standart açık ameliyatta hastanın karnının altında, yan bölgesinde 4-5 cm boyutlarında bir kesi yapılır. Kaslar uygun bir şekilde kesilerek mesaneye ulaşılır. Üreterin yeri saptanır. Mesane içerisine bir kesi ile girilir. Mesanenin içinde mukoza vardır. Bu mukozaların alt tarafına uzun bir kanal yapılır. Bu kanal check-valve düzeneğinin görevini yapmak için oluşturulur. Üreterin içine j stend takılır. Bu stend yara iyileşene kadar hastada kalır. J send yerleştirildikten sonra mesane kapatılır. 15-20 gün sonra bahsettiğimiz stend hasta anestezi altındayken çekilir. İdrar yolundaki sonda ise 3 ile 7 gün aralığında çıkarılır.

        Bizim uyguladığımız teknik standart açık cerrahiden daha komplekstir. Bu ameliyat tekniği deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Bu özel ameliyat tekniği uygulandığında hastanın ameliyat sonrası konforu standart ameliyata göre oldukça yüksektir. Uyguladığımız teknik de mesaneye sonda konmasına gerek yoktur. Üretere stend uygulanmasına ve ameliyat bölgesine dren konmasına gerek yoktur. Mesane kesilmediği için ameliyat sonrası hastayı rahatsız eden mesane spazmları oluşmaz. Hastalar aynı gün veya 1 yatma günü sonrasında hastaneden taburcu edilirler. Çocuk ameliyat sonrasında günlük aktivitelerine hızlıca geri dönebilir. Ve idrarını yaparken herhangi bir problem yaşamaz.

        Uyguladığımız teknikte, göbek altında mesanenin olduğu pubis kemiğinin yukarısındaki alanda 4-5 cmlik cilt kesisi yapılır. Kesi yapıldıktan sonra karşımıza 2 adet kas dokusu çıkar. Bu kas dokuları kesilmez. Hekim kas dokularını birbirinden ayrılırlar. Böylece mesane bölgesine ulaşılır. Hastalıktan etkilenen üreten bulunur. Mesane kesinlikle kesilmez ve zarar görmez. Ameliyatın işlemleri mesanenin arka tarafından yapılır. Üreter de aynı şekilde kesilmez. Üreter mesaneye kadar etrafında bulunan dokulardan serbestleştirilir. Mesanenin adalesine 3 cmlik bir kesi yapılır. Mesane kası mukozaya kadar ayrılır. Üreter bu noktada oluşturulan mukoza yatağına yerleştirilir. Bu yöntemde standart ameliyatın aksine mesane içerisine hiç girilmeden mesane arkasına check - valve mekanizmasını sağlayan tünel yapılır. Mesane içerisine girilmediği için J Stend konulmasına gerek yoktur. Stend takılmadığı için standart ameliyatta olduğu gibi 2. Kez narkoz verip hastadan stendin çıkarılmasına gerek yoktur. Yara bölgesine dren konulmasına gerek yoktur. Mesane içerisine sonda uygulamasına gerek yoktur. Çift taraflı böbrek reflüsü vakalarının ameliyatlarında da aynı küçük kesi kullanılarak iki taraftaki bozukluk giderilebilir. Hastalar aynı gün veya bir sonraki gün hastaneden çıkarak normal hayatlarına dönerler.

        Çift taraflı böbrek reflüsü vakalarında ameliyat sonrasında hasta 1 veya 2 gün idrarını yapamayabilir. Bu durum çift taraflı böbrek reflü vakalarına mahsustur. Çocukların idrarı ufak bir katater yardımıyla dışarı alınır. Veya 1 veya 2 gün süreyle sonda kullanılarak idrar dışarıya alınabilir. Bu süreçten sonra çocuk idrarını normal bir şekilde yapmaya başlar.

        Uyguladığımız bu özel teknikte, ameliyat esnasında mesaneye kesi yapılmaması ve üreter bütünlüğünün korunmasında bağlı olarak ameliyat sonrası hasta konforu standart ameliyattan çok daha iyidir.

Böbrek Reflüsü Kapalı Ameliyatı

        Robot yardımlı laparoskopik ameliyatta, açık ameliyatın benzeri işlemler yapılır. Kapalı ameliyatta gerek olmamasına rağmen karın boşluğuna girilir. Çünkü ameliyatta kullanılacak araçların rahat kullanılabilmesi amacıyla karın boşluğunda karbondiyoksit verilir ve karın boşluğu şişirilir. Mesane ve üreter karın zarı dışındaki organlar olmasına rağmen bu işlem bütünüyle karın zarının içinden yapılır. Organların doğal yerleşimleri vardır, bu işlem doğal yerleşimlere uygun değildir. Aynı zamanda robotik cerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatların süreleri uzundur.

        Derecesi düşük olan vezikoüreteral reflü vakalarında endeskopik cerrahi yöntem kullanılabilir. Bu teknikte mesanenin içine uç tarafında aydınlatıcı olan bir tüple giriş yapılır. Üreterin mesaneye bağlandığı bölgeye bir madde enjekte edilir. Bu işlem kolaydır. Fakat orta derece olan böbrek reflülerinde ilk seferde sonuç alınamayabilir. Bu vakalarda birden fazla operasyona ihtiyaç duyulabilir. Bu da çocuğun işlem için 1 den fazla anestezi alması demektir.

Böbrek reflüsü hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Böbrek Reflüsü Ameliyatı Görselleri